مشورت های فنی و اداری

نسخه‌ی کامل: لپ تاپ دل مسروقه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
لپ تاپ دل اینسپایرون با مشخصات ذیل به سرقت رفته است. در صورت مشاهده با شماره ۰۹۱۸۴۹۵۲۱۷۷ تماس گرفته و مژدگانی دریافت دارید.

Inspiron 15r. i5
Pink
CPU 2.66 4g 500 ati1g
Service  tag sn hq3d3n1